כתיבה נכונה #1 – פסיקים ונקודות

פיסוק שגוי יכול לשנות את חווית הקריאה מקצה לקצה ולכן מומלץ להשתמש בסימני הפיסוק הנכונים ולמקמם בצורה נכונה. אני מאמין שרובכם סולדים משיעורים בלשון ושאין לכם כוח להסברים מייגעים, לכן אתמקד כאן בשתי השגיאות הנפוצות ביותר והמציקות ביותר.

המשך קריאה "%s"