לא על הלחם לבדו יתערטל החרדי

המתערטל החרדי צודק כשהוא אומר שכאשר מגדירים חנויות כמו טיב טעם כ-"מקום לא פומבי" הרי שיש להתייחס לכך בצורה זו לגבי כל איסור. אבל הוא שכח דבר אחד, אסור לו להתפשט גם במקומות שאינם פומביים אם הם אינם שלו. הרי לא יעלה על הדעת שיבוא מישהו וימכור חמץ בביתו של אדם חרדי. זה לא מקום פומבי ועדיין […]

המשך קריאה "%s"